5

Δευτέρα 15 Ιουλίου 9:30 – 14:00 και 15:30 – 19:30

9:30 – 14:00

1η Κατηγορία - Γέννηση μετά 01/01/2004

Πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής έως 12 λεπτά

 

2η Κατηγορία - Γέννηση μετά 01/01/2001

Πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής έως 12 λεπτά

 

15:30 – 19:30

3η  Κατηγορία (ανεξαρτήτως ηλικίας) (Πρώτος γύρος) - Ελεύθερη επιλογή προγράμματος μέχρι 15 λεπτά

 

 

 

Τρίτη 16 Ιουλίου 12:00 – 14:30

3η Κατηγορία - (ανεξαρτήτως ηλικίας) (Τελικός γύρος)

Πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής έως 25 λεπτά

 

Please reload

Σε όλους τους διαγωνισμούς το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα γραμμένο για κιθάρα

Δεν υπάρχει περιορισμός σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι θέλουν να πάρουν μέρος σε παραπάνω από μία κατηγορία.